top of page
ANMÄRKNING HOS BILPROVNINGEN?

Låt Torsviks Bilservice utföra efterkontrollen och intyga åtgärder, det vill säga "släcka 2:or". Det betyder att du inte behöver åka tillbaka till Bilprovningen vilket gör att du sparar tid. Kostnaden för efterkontroll är densamma hos oss som hos Bilprovningen eller övriga besiktningsorgan.

ACKREDITERADE AV SWEDAC
Vi är ackrediterade samt kontrollerade av SWEDAC och rapporterar därmed till Transportstyrelsen. Begreppet "ackreditering" är ett bevis på kompetens inom ett visst område; i det här fallet provning och kontroll av fordon.

SWEDAC_ackreditering.png

SEKRETESS VID EFTERKONTROLL
Kontrollorganet har sekretessåtagande för hantering av all information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs och denna information lämnas endast ut till uppdragsgivaren.

KONFIDENTIELL INFORMATION
När det krävs enligt lag får Torsviks Bilservice frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

 

bottom of page