Servicegaranti

Servicegaranti

När du lämnar in bilen för en Service hos oss skall det innebära maximal trygghet och säkerhet för dig. Därför har vi servicegaranti i vår verkstad! Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat är enligt serviceprotokoll och fackmannamässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat eller kontrollerat enligt serviceprotokollet, åtar vi oss att avhjälpa felet. Kostnadsfritt, så klart.

Vi följer självklart MRF garantivillkor och Konsumentverkets riktlinjer.

Garanti

Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget har avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1 000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Garantin gäller inte för senare ägare till fordonet.

Garantin gäller dock inte om:
a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida,
b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p g a osäkerhet om reparationsresultatet, blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats,
c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.
Garantin omfattar inte arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning eller liknande.
För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än rep-arationsgarantin, ska kunden göras uppmärksam på detta.