AC service

Ac service
Har din bils AC slutat att fungera eller tappat effekt? AC-systemet behöver service för att fungera optimalt. Kanske räcker bara en enklare service för att få igång luftkonditionering i din bil
Boka tid så hjälper vi dig
Volvo ac service och reparation
VW ac service och reparation

Hur fungerar klimatsystemet?

AC-systemet har utvecklats för att ta bort värmen och fukt ur kupén. AC är ett slutet system där köldmedel cirkulerar med hjälp av en kompressor, i princip på samma sätt som i ett kylskåp. Det är enkelt att använda AC-systemet. Termostaten vrids på önskad temperatur och systemet håller den angivna temperaturen automatisk.

Varför behövs det AC-service?
Det slutna systemet håller sig inte helt slutet under de väderförhållanden som råder i Sverige. Även när det gäller nya system kan det försvinna 5-10 procent av köldmedlet om året. Därför rekommenderar vi AC-service varje år för optimal effekt.

Läckaget av köldmedel beror bland annat på att AC-systemet inte är i gång året om. För att tätningarna i systemet inte ska torka ut måste AC-systemet användas minst en gång i månaden. Under vintern används inte AC-systemet på samma sätt som den görs under sommartid och leder då till att köldmedlet sakta läcker ut genom sprickor i de torra tätningarna. Dessutom kan stora temperaturvariationer, skakningar, vibrationer från motorn leda till att det tryckutsatta köldmedlet läcker ut ur AC-systemet. När mängden köldmedel minskar går kompressorn oftare än normalt, vilket ökar bränsleförbrukningen.